پروژه دارای مساحت ۸۰۰۰متر مربع

۴بلوک

مجموع واحد۲۸۹

در هر طبقه ۴ واحد

واحدهای ۲خواب ۱۳۵متر

واحدهای ۳ خواب ۱۵۵متر

وسیستم گرمایش مرکزی

پروژه دارای فضای سبز ،استخر، سونا،جکوزی،حمام ترکی ،سالن ورزشی،فضای بازی برای کودکان

۱۲واحد تجاری

دسترسی عالیه حمل ونقل عمومی

مترو:محمودبی ۵ دقیقه

مترو آتاکوی ۵دقیقه

مترو باجیلار ۵دقیقه

دسترسی به مراکز خرید :

مال آف استانبول ۶ دقیقه

مرکز خرید ۲۱۲ :۶ دقیقه

فاصله تا فرودگاه ۲۵ دقیقه

دسترسی به بیمارستان :مدیپول  ۵دقیقه

 

 Location

What's Nearby?