در آغوش گرفتن تمام زیبایی های استانبول،

64ویلا خصوصی،

ویلاهای این پروژه بهترین های دریای مرمره را به شما ارائه می دهند..

ویلاها از چهار طرف با فضای سبز احاطه شده است،با معماری کاربردی، دیوارهای بلندی که از راحتی شما محافظت می کند و مناطق ویژه ای که فقط به شما اختصاص داده شده است.

7 کیلومتر تا اسکله کیلومتر

55 کیلومتر تا تکسیم،

کیلومتر تا لونت،32

6 کیلومتر تا اتصال اتوبان TEM،

3 کیلومتر تا اتصال اتوبان E-5

 Location

What's Nearby?