امیرعلی رستم داودپور

امیرعلی رستم داودپور مدیر عامل شرکت فرید فارسی تجارت یاران البرز 35413 شماره ثبت و شرکت فریر صنعت بین الملل میباشد، ایشان دانشجوی دکترای شیمی بوده و در زمینه سرمایه گذاری و کارآفرینی فعال میباشد.
مشاور املاک فرید از سال 2015 در آلانیا پایه گذاری شد و با همکاری مشاوران در استانبول، آنتالیا، ازمیر و آنکارا و وان ترکیه فعال میباشد